Mia en Vamil

De overheid wil ondernemend Nederland stimuleren om te investeringen in milieuvriendelijke apparatuur. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Als ondernemer kunt u financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de volgende regelingen:
  • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
  • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Wat is MIA?

Door gebruik te maken van de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Voor MIA is in 2016 een budget van €97 miljoen beschikbaar.

Wat is Vamil?

De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. U hoeft over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Ook kan het voordelig zijn de belasting te betalen in jaren waarin u veel winst maakt. U kunt dan in lagere belastingpercentages terecht komen. Voor Vamil is in 2016 een budget van €40 miljoen beschikbaar. Een aanvraag moet voor beide instrumenten uiterlijk drie maanden na de daadwerkelijke investering zijn ingediend bij de het RVO. Uw aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend. Meer weten! Wilt u meer informatie, Wij brengen u tijdens een persoonlijk gesprek op de hoogte hoeveel subsidie u kunt ontvangen met uw duurzame projecten. neemt u gerust contact met ons op.