Nazorg service

Onze subsidieadviseurs bezoeken de klant altijd op locatie op om alle relevante project inhoudelijke informatie te verzamelen voor het schrijven van een subsidie aanvraag. Mochten er na een bezoek voor het opstellen van een subsidieaanvraag nog vragen naar boven komen dan neemt de subsidieadviseur persoonlijk contact op om deze, met de technici van het bedrijf, door te nemen.

Nazorg-service! Nadat de subsidiebeschikking op de mat is gevallen vanuit RVO NL gaat het bij verschillende subsidies pas beginnen. Het is van groot belang dat u als ondernemer optimaal gaat profiteren van de subsidie-regeling en zich alleen hoeft te richten op uw project(en). Wij leveren de volledige nazorg-service mocht uw subsidieaanvraag beschikt zijn. Naast het subsidie-project komt er veel administratie en bureaucratie bij kijken en dit neemt WBSO Portaal zoveel mogelijk van u over.

De volgende punten verstaan wij als volledige nazorg:

  • Het toezicht houden op uw uren en milestone administratie.
  • De verdere correspondentie vanuit RVO wordt via ons geregeld met een duidelijk terugkoppeling richting de klant.
  • De administratie op locatie controleren, mocht dit door de klant aangegeven worden.
  • Bij aankondiging van een controlebezoek, voeren wij ruim van te voren met u een eigen controle uit.
  • Aanwezig zijn bij de controle van RVO
  • Nieuwe potentiële subsidiabele opdrachten beoordelen op subsidiewaardigheid.

Langdurige klantrelaties WBSO Portaal hecht waarde aan een persoonlijke relatie met haar klanten en daarom investeren we veel in langdurige klantrelaties. Voor onze klanten denken we voortdurend mee over nieuwe subsidieprojecten.

Met onze inzet halen wij voor u het maximale uit de Innovatieve, Duurzame, (Inter)Regionale subsidies. Zo blijft u innoverend bezig en kunt u gebruik maken van een maximaal voordeel.

Meer weten! Wilt u meer informatie, neem de gerust vrijblijvend contact met ons op.