Subsidie coaching

Coaching bent u een ondernemer die net van start is gegaan met subsidie of bent u dit nog van plan, dan loop je tegen veel vragen aan rondom de verschillende subsidies en de daarbij horende regelgeving. WBSO Portaal biedt u dan ook de mogelijkheid tot een subsidiecoach.

De subsidiecoach van WBSO Portaal kan u maandelijks op locatie bijstaan van advies, De werkzaamheden zullen gezamenlijk worden uitgevoerd met een door de klant aangewezen collega met het inrichten van project-milestone administratie (projectvoortgang administratie).

Wat levert het uw organisatie op?

  • Verhoging van het subsidiebewustzijn in de organisatie;
  • Verbeterde projectverwerkingen binnen de organisatie;
  • Mogelijkheden tot aanvragen van andere subsidies;
  • Een juiste boekhoudverwerking voor een eventuele controle van RVO.

De uitwerking Gedurende de eerste periode van zes maanden zal WBSO Portaal VOF de organisatie volledig bijstaan. Vervolgens wordt de ondersteuning gedurende laatste maand afgebouwd naar 2 uur per week. Na deze periode van drie maanden zal het zo ingericht zijn dat uw organisatie de boekhouding volledig kan verwerken en zal WBSO Portaal VOF uiteraard als vraagbaak fungeren. Het garanderen van de continuïteit is hierin de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. WBSO Portaal VOF kan natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor uw administratie overnemen zij kan u slechts adviseren.

De uitwerking Gedurende de eerste periode van zes maanden zal WBSO Portaal VOF de organisatie volledig bijstaan. Vervolgens wordt de ondersteuning gedurende laatste maand afgebouwd naar 2 uur per week. Na deze periode van drie maanden zal het zo ingericht zijn dat uw organisatie de boekhouding volledig kan verwerken en zal WBSO Portaal VOF uiteraard als vraagbaak fungeren. Het garanderen van de continuïteit is hierin de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. WBSO Portaal VOF kan natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor uw administratie overnemen zij kan u slechts adviseren.