Innovatieve subsidies

Innovatieve subsidies
Werkt u aan innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten, een technische ontwikkeling van een nieuw product. Innovatie is noodzakelijk om te groeien als bedrijf. en daarvoor verstrekt de Overheid subsidie voor ondernemingen met een innovatief karakter.

WBSO subsidie

Als u als ondernemer innoveert in uw productieproces of technisch nieuwe producten of programmatuur ontwikkelt dan kunt u in aanmerking komen voor de WBSO-subsidie en haar spin-off (RDA en/of innovatiebox). WBSO staat voor de afkorting Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk . De WBSO resulteert in een reductie van uw loonbelasting. Zelfstandigen zonder personeel (Zzp-ers) krijgen deze in de vorm van een zelfstandigenaftrek.

Lees Meer over WBSO subsidie >>

WBSO subsidie

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Lees Meer over de IPC Regeling >>

MIT-regeling

Doel is het stimuleren dat MKB-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Met behulp van diverse instrumenten wordt hier invulling aan geven. Zo worden bijvoorbeeld kennisvouchers beschikbaar gesteld, of kan men deelnemen aan R&D-samenwerkings- projecten.

Denkt u hier gebruik van te kunnen maken? Wij brengen u tijdens een persoonlijk gesprek op de hoogte voor welke subsidies u in aanmerking kunt komen en hoeveel subsidie u kunt ontvangen met uw innovatieve projecten. Onze klanten ontvangen jaarlijks gemiddeld tienduizenden euro’s subsidie per ondernemer.

Meer weten! Wilt u meer informatie, neemt u gerust contact met ons op.